Galbiati Linda

Čistí vzduch a vodu ozonem. Chrání vaši ordinaci, chrání vaše pacienty.

Nový generátor ozonu určený pro čištění vzduchu a vody. Je kombinací nejmodernější technologie s inovativními materiály.
Díky tomu i v malých rozměrech je možné dosáhnout velkého výkonu.

Žádné viry (COVID-19) Žádná Escherichia coli (E. coli) Žádná Legionella

Čištění vzduchu

- Odstranění pachů
- Sanace vodorovných a svislých povrchů, včetně nábytku a zařízení
- Schopnost proniknout do klimatizačních systémů, do vzduchotechniky a všech kanalizací kde zabíjí mikroorganismy
- Ochrana prostředí proti bakteriím a virům (COVID-19) pro kliniky, ordinace a koémereční prostory.


Čištění vody

- Bakteriologicky čistá voda, bez virů a bakterií
- Zdokonalená dekontaminace
- Eliminace infekčních rizik pro doktory a pacienty
- Snížení používání běžných čistících prostředkůTechnické specifikace

ROZMĚR (šxhxv): 200x120x224 mm
Výkon: 450 W (Max)
Napětí: ac 220V-230V, 50Hz
Materiál: nerezová ocel (AISI 316)
ČASOVAČ: elektronický časovač s digitálním nastavením
Výkon generátoru: 1g/h
Hmotnost: 4 Kg


Kde je vhodné přístroj používat:

Medicína: kliniky, nemocnice, laboratoře, ordinace, zubní kliniky
Společnost: továrny, kanceláře, WC
Sportovní centrum: fitness tělocvična, šatna, záchody, bazény
Ubytování a restaurace: restaurace, hotely, kuchyňské provozy, pokoje
Průmysl: lodě, kajuty pro cestující, cockpit, prostory peo cestující...


Co je ozon?

Ozon je nestabilní plyn, jehož poločas rozpadu je několik minut před přeměnou na kyslík, proto musí být vyroben v době použití. Plyn chrání obyvatele Země před UV zářením a je jedním z nejsilnějších oxidantů v přírodě (druhý pouze u fluoru). Kromě toho je nejúčinnějším baktericidem a je produktem používaným k ničení, nebo inaktivaci virů na zemi. Používá se k ničení řas, hub, pesticidů, těžkých kovů, dusičnanů, dusitanů atd. Ačkoli je známým prvkem od devatenáctého století, začal se využívat v oblasti medicíny až od 90. let 20. století, s rozsáhlým úspěchem v léčbě kyslíkem a ozonem.

V červenci 1996 (protokol č. 24482) ministerstvo zdravotnictví uznalo ozon jako „přírodní zařízení pro sterilizaci prostředí“. Související průmysl v posledních letech velmi rychle rostl a to zejména ve zdravotnictví: nemocnice, pečovatelské domy, hospitalizační centra, wellness centra. Léta se používá také u hospodářských zvířat, zemědělsko-potravinářském průmyslu, vojenském a civilním sektoru a komerečních prostorech.

Ozón zcela rozkládá viry, bakterie, plísně a spory, což vyvolává proces katalytické oxidace na množství bakteriálních proteinů, velmi odlišných od chloru, který je navíc pro člověka škodlivý. Na rozdíl od chloru a různých derivátů chloru působí ozon na bakterie, viry a spory. Germicidní účinek ozonu je založen na jeho vysoké přímé oxidační kapacitě; díky této vlastnosti jsou všechny makromolekulární struktury mikrobiálních a nemikrobiálních buněk (plísně, houby, kvasinky, řasy atd.) hluboce změněny a inaktivovány. Neexistuje žádný mikrobiální druh, který odolává, i když produkuje spory nebo cysty. V každém případě je germicidní účinek rychlý, úplný a bez znatelných sekundárních zbytků.

Germicidní účinek ozonu není ovlivněn změnami pH, stejně jako není ovlivňován, i když v malém rozsahu, současnou přítomností organických a anorganických látek.


Úprava vody a vzduchu ozonem jako alternativní technologie - dezinfekce.

Na trh byly nedávno zavedeny alternativní dezinfekční metody, jako jsou plynné dezinfekční technologie.Jedná se o dodatečný, účinný prostředek pro ruční dezinfekci,nebo v případě dezinfekce vody platnou náhradu za chlor, která umožňuje opětovné použití vody (tj. regeneraci vody). Kromě toho bylo prokázáno, že plynný dezinfekční prostředek (ozon) má díky své rovnoměrné distribuci a penetraci větší dezinfekční schopnost než kapalný dezinfekční prostředek. Plynné dezinfekční prostředky skutečně vykazují čtyřnásobně vyšší rozptýlenost.

Mezi plynnými sanitizéry zkoumanými v posledních letech, jako je ozon, oxid chloričitý (ClO2) a studená plazma, se ozón ukázal jako nejúčinnější, protože je silným okysličovadlem pro úpravu vody. Závěrem lze říci, že ošetření ozonem je považováno za bezpečný a účinný dezinfekční prostředek pro dekontaminaci vody, vzduchu a zařízení. Ozon lze proto považovat za platný alternativní dezinfekční prostředek.

ZDROJE: Martinelli, M., Giovannangeli, F., Rotunno, S., Trombetta, CM, a Montomoli, E. (2017). Úprava ozonu vodou a vzduchem jako alternativní technologie dezinfekce. Žurnál preventivního lékařství a hygieny, 58 (1), E48 – E52.

Update cookies preferences